Fizjoterapia w obniżeniu ścian pochwy – wszystko o wypadaniu pochwy?

Fizjoterapia w obniżeniu ścian pochwy

Fizjoterapia w obniżeniu ścian pochwy to ćwiczenia wzmacniania dna miednicy. Jest obecnie zalecane przed zabiegiem chirurgicznym, a także po zabiegu chirurgicznym, ale nie ogranicza się do ćwiczeń Kegla. Obecnie stosowane są inne metody reedukacji mięśni dna miednicy, edukacja posturalna, biofeedback i stymulacja elektryczna.

Mięśniami miednicy jest siedemdziesiąt procent wolnych włókien mięśni skurczowych, które wspomagają wytrzymałość mięśni i generują powolne i długotrwałe skurcze. Mięśnie te mają mniej intensywny skurcz, podczas gdy inne trzydzieści procent, są przeznaczone do szybkiego i silnego skurczu. Przykładem szybkich mięśni skurczowych są mięśnie, które zamykają cewkę moczową podczas zwiększonego ciśnienia wewnątrzbrzusznego.

Trening dna miednicy to progresywne ćwiczenia oporowe często nazywane ćwiczeniami Kegla. Te ćwiczenia poprawiają odporność cewki moczowej i podparcie miednicy poprzez zwiększenie dobrowolnych mięśni otrzewnowych. Ćwiczenia dna miednicy zwiększają dobrowolne mechanizmy zamykania. Dokładna ocena funkcji dna miednicy jest konieczna do określenia wytrzymałości mięśni na podstawie ręcznego testu mięśni.

Ćwiczenia Kegla są często tłumaczone, jako kontraktowanie mięśni, które zatrzymują przepływ moczu. Długotrwałe skurcze miednicy, co najmniej dwie sekundy zapewnią lepszą reakcję na terapię fizyczną. W celu określenia siły skurczowej podczas badania mięśni miednicy stosuje się pięciopunktową skalę oceny.

Co to jest wypadanie pochwy?

Wypadanie pochwy jest stanem zapadania się macicy, upadku lub spadku macicy w stosunku do pochwy. Definiuje się ją również, jako wybrzuszenie macicy do pochwy.
Wypadanie pochwy występuje, gdy ściany pochwy i tkanki podtrzymujące narządy miednicy osłabiają się i rozciągają.

3 główne typy wypadania pochwy:

 • Wypadanie pęcherza moczowego (cystocele) – gdy pęcherz pęka w górnej przedniej ścianie pochwy.
 • Wypadek jelita (rectocele) – kiedy odbytnica i (lub) okrężnica wybijają się do dolnej tylnej ściany pochwy.
 • Wypadanie macicy – gdy górna pochwa, szyjka macicy i macica przesuwają się w dół do pochwy.
 • Wypadanie pochwy może wiązać się z jednym z tych wypadków i mogą wystąpić w kombinacji ze sobą, na przykład u kobiety można zdiagnozować wypadnięcie zarówno przednich jak i tylnych ścian pochwy (pęcherz i odbytnica).

Co powoduje wypadanie pochwy?

Istnieje szereg potencjalnych przyczyn wypadania pochwy, a częstość występowania wzrasta wraz z menopauzą i wiekiem.

Następujące czynniki zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wypadania pochwy

 • Uszkodzenia dna miednicy podczas ciąży i porodu
 • Obniżenie poziomu estrogenów w okresie menopauzy
 • Przewlekłe kaszel związany z paleniem i chorobą płuc
 • Otyłość i nadwaga
 • Niewłaściwe ćwiczenia przeciążają dno miednicy
 • Podnoszenie ciężkich rzeczy
 • Starzenie się i związane z tym rozrzedzenie mięśni dna miednicy
 • Poprzednia operacja (nietrzymanie moczu i / lub wypadanie).

Fizjoterapia w obniżeniu ścian pochwy – wypadania pochwy

Biofeedback

Biofeedback służy do wykrywania i wzmacniania wewnętrznych zdarzeń i stanów fizjologicznych przy użyciu instrumentu monitorującego. Te zabiegi pomagają rozwijać świadomą kontrolę nad tymi procesami organizmu. Celem jest pomoc pacjentom w zdobywaniu większej świadomości i dobrowolnej kontroli nad mięśniami i skurczem. To pozwala na wyrafinowaną kontrolę mięśni dna miednicy do treningu czynnościowego.

Technika ta wykorzystuje kolorowy ekran wideo podłączony do skomputeryzowanego urządzenia, który monitoruje różne kanały za pomocą elektrody szyjnej lub elektrody powierzchniowej, zależnie od wybranych mięśni. Identyfikacja szerokiego, cienkiego mięśnia, usytuowany po obu stronach miednicy jest istotna ze skurczem podczas ćwiczeń Kegla. Jeśli są słabe lub nieobecne, wskazana jest fizykoterapia.

Modyfikacja behawioralna

Ta technika jest wykorzystywana do zwrócenia uwagi na możliwe interakcje pomiędzy objawami pacjenta a ich środowiskiem oraz zapewniają techniki modyfikacji zachowania. Takie techniki polegają na kondycjonowaniu, regulowaniu wlotów płynów i korzystaniu z urządzeń. Trening pęcherza moczowego jest stosowany u chorych z towarzyszącym nietrzymaniem moczu, ćwiczenia pęcherza moczowego, treningu nawykowego pęcherza moczowego i przekwalifikowania pęcherza moczowego.

W trakcie przekwalifikowania pęcherza moczowego pacjent ma rejestrować aktywność przeciwwskazań w ciągu siedmiu dni i stopniowo zwiększyć przyrosty pomiędzy oddawaniem moczu do normalnego odstępu trzech godzin. Pacjent próbuje oprzeć się chęci do oddania moczu przez ściśnięcie dna miednicy i mięśni zwieracza dopóki nie ustąpi zmęczenia.

Stymulacja elektryczna

Stymulacja elektryczna jest stosowana w celu zahamowania odruchu odczytu i skurcz mięśni dna miednicy. Używając sondy pochwy lub odbytu, stymulacja elektryczna powoduje skurcz mięśni szerokich i, cienkich, usytuowanych po obu stronach miednicy. Stymulacja elektryczna jest również wykorzystywana w oparciu o teorię, że niski poziom prądu elektrycznego może znowu oddalić dno miednicy i zmieniać stosunek włókien mięśniowych od spowolnienia do szybkiego przyciągania.

Elektrostymulacja jest stosowana w leczeniu nietrzymania moczu, poprawia zwieracz otrzewnowy hamując nadaktywny pęcherz moczowy. Nie ma skutków ubocznych, z wyjątkiem dyskomfortu, ale jest przeciwwskazane w czasie ciąży, zakażenia pochwy, rozrusznika serca.

Edukacja w kierunku fizjoterapii w obniżeniu ścian pochwy

Edukacja jest ważnym aspektem leczenia, w szczególności edukacja w zakresie podrażnień i bólu. Edukacja odgrywa ważną rolę podczas ćwiczeń i dyskusji na temat stosunku seksualnego z pozycjami wspomaganymi grawitacyjnie. Leżenie na wznak z poduszką lub podparciem klinowym pod miednicą może być użytecznym miejscem do odpoczynku, wykonywania ćwiczeń dna miednicy i podczas stosunku.

Edukacja jest również ważna, aby pomóc pacjentowi zrozumieć, dlaczego utrzymanie idealnej masy ciała ogranicza nacisk na treści brzucha w dnie miednicy. Pacjentów należy pouczyć, aby ściskali lub wykonywali skurcz Kegla podczas podnoszenia lub napinania. Kobiety należy również poinformować o prawidłowej postawie, aby zapobiegać naprężeniom mięśni dna miednicy.

Obecnie nie ma procedury leczenia, która okazałaby się najbardziej skuteczna. Większość fizykoterapeutów zajmujących się wypadaniem narządów miednicy używa treningu mięśni dna miednicy. Określają oni treningi, jako wyjaśnienie anatomii i fizjologii, słownego wyjaśnienia techniki treningu mięśni dna miednicy w połączeniu z materiałem edukacyjnym, biofeedback i stymulacją elektryczną. Większość działań dotyczących wyników to objawy zgłaszane przez pacjenta, wytrzymałość mięśni dna miednicy i jakość życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Suchość pochwy przed okresem, jak sobie z nią radzić?
Suchość pochwy przed okresem to niegroźna, chociaż nieprzyjemna dolegliwość. Może...
Amputacja szyjki macicy – wskazania, operacja, ciąża po amputacji
Amputacja szyjki macicy jest zabiegiem operacyjnym wykonywanym w konkretnych, uzasadnionych...
Terapia hormonalna – korzyści, zagrożenia, kto powinien a kto nie?
Terapia hormonalna była kiedyś stosowana w leczeniu objawów menopauzalnych i...
Cytologia cienkowarstwowa alternatywą przetwarzania próbek?
Cytologia cienkowarstwowa określana inaczej, jako cytologia płynna (LBC) została wprowadzona...