Hipercholesterolemia – przyczyny, objawy i metody leczenia

hipercholesterolemia

Hipercholesterolemia jako choroba genetyczna nazywana jest hipercholesterolemią rodzinną (FH) lub pierwotną. Jest to genetyczny defekt metaboliczny prowadzący do przedwczesnego rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. To jedna z najczęstszych zmian dziedzicznych spowodowanych przez uszkodzenie jednego genu. Jej nazwa wzięła się z tego, że dotknięte są nią całe rodziny, pokolenie za pokoleniem. Jeżeli rodzic jest chory, to prawdopodobieństwo przekazania tej choroby dzieciom wynosi aż 50% (czyli zgodnie z prawem Mendla połowa dzieci pacjenta z heterozygotyczną postacią FH jest dotknięta chorobą).

Choroba ta dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Oznacza to dziedziczenie niezwiązane z płcią, natomiast dziedziczona cecha ujawnia się zarówno w układzie heterozygotycznym, jak i homozygotycznym. Heterozygoty mają jeden allel prawidłowy i jeden z mutacją (i jako że jest dominujący powoduje wystąpienie choroby), a homozygoty mają obydwa allele nieprawidłowe. W ogólnej populacji hipercholesterolemia rodzinna występuje z częstotliwością 1: 500 osób – dotyczy to postaci heterozygotycznej. Dużo rzadziej występuje homozygotyczna postać choroby – 1:100 000.

Sporym problemem w przypadku hipercholesterolemii jest późna diagnostyka. Nie zostaje rozpoznana odpowiednio wcześnie w młodych latach i nie jest leczona, przez co daje ciężkie objawy niewydolności układu krążenia. Na świecie nawet 40 % chorych z hipercholesterolemią rodzinną nie wie o swojej chorobie, a ponad 50% nie jest w ogóle leczonych, podczas gdy ogólną liczbę chorych na świecie określa się na 10 milionów. W Polsce jest podobnie – na 80 000 chorych tylko znikomy odsetek jest świadomy swojej choroby i podlega leczeniu.

Jaki jest mechanizm powstawania hipercholesterolemii?

Najczęstszą przyczyną jej powstawania jest mutacja genu kodującego receptor dla LDL (APOB-100 i PCSK9). Jej wynikiem jest zmniejszona ilość lub całkowity brak receptorów LDL. W takiej sytuacji utrudniony lub uniemożliwiony jest transport lipoprotein o niskiej gęstości do hepatocytów i duże ilości cholesterolu LDL gromadzą się w osoczu krwi. Ten nadmiar frakcji cholesterolu osadza się dość szybko w ścianach tętnic, prowadząc stopniowo do powstawania blaszki miażdżycowej.

Ze względu na znaczne ilości LDL w osoczu proces miażdżycowy jest przyspieszony, a jego skutkiem jest przedwczesna choroba niedokrwienna serca. U osób będących homozygotami dominującymi zmutowanej pary alleli dla receptora LDL dochodzi do powstawania zmian miażdżycowych już przed dwudziestym rokiem życia i wczesnej śmierci z powodu zawałów serca.

Na poziomie molekularnym wyróżniono następujące rodzaje mutacji i odpowiadające im typy hipercholesterolemii:

 • mutacje genu receptora LDL (hipercholesterolemia, AD, typ IIA / FH)
 • mutacja genu apolipoproteiny B-100 (hipercholesterolemia, AD, typ IIB / FDB)
 • mutacja genu PCSK9 (hipercholesterolemia, AD, 3/FH3).

Hipercholesterolemia – jakie są objawy hipercholesterolemii?

W przypadku homozygot przebieg choroby jest cięższy:

 • stężenie cholesterolu całkowitego jest 4-6 krotnie wyższe niż prawidłowe i wynosi 600 – 1000 mg/dl. Można go wykryć już po urodzeniu lub nieco później.
 • poziom LDL przekracza normę 5 krotnie
 • w pierwszych miesiącach lub latach życia pojawiają się kępki żółte w skórze
 • następnie kępki żółte powstają w ścięgnach w postaci guzków
 • uogólniona miażdżyca rozwija się już w dzieciństwie, około 10 r.ż. pojawia się choroba wieńcowa i prowadzi do zawału w drugiej dekadzie życia

Postać heterozygotyczna ma łagodniejsze objawy:

 • poziom cholesterolu całkowitego jest podwyższony w stosunku do prawidłowych wartości 2-3 krotnie. Osiąga najczęściej wartość 300-550 mg/dl zwykle bez towarzyszącego wzrostu poziomu trójglicerydów. Do 45 roku życia heterozygota z hipercholesterolemią rodzinną doznaje ekspozycji na cholesterol LDL podobnej jak 70 latek bez tej postaci choroby.
 • objawy miażdżycowe to: choroba niedokrwienna serca, chromanie przestankowe, udary mózgu
 • często z hiperlipidemią idzie w parze otyłość
 • między 25-30 rokiem życia pojawiają się kępki żółte (u około 75% chorych z postacią heterozygotyczną). Są to kępki żółte ścięgien, powiek, wysiewne, guzowate i płaskie.
 • występuje także pierścień rogówkowy (u 50% pacjentów poniżej 50 roku życia)
 • objawy choroby wieńcowej nasilają się po 40 roku życia. W przypadku heterozygot ryzyko zawału serca przed 50 rokiem życia wynosi około 50%
 • natężenie objawów zależy od stylu życia i dodatkowych czynników ryzyka

Jak leczyć hipercholesterolemię?

Leczenie farmakologiczne homozygotycznej postaci hipercholesterolemii jest nieskuteczne z powodu braku funkcjonalnego receptora dla LDL.

Najważniejszy w leczeniu jest styl życia, rozumiany przez odpowiednią dietę i aktywność ruchową. Wszystko to powinno odbywać się pod nadzorem specjalistów. Prawidłowo zbilansowana pod kątem tej choroby dieta jest jednym z ważniejszych punktów leczenia. Podobnie jest z utrzymywaniem aktywności fizycznej, zapobiegającej pogłębianiu się zmian miażdżycowych.  Papierosy i alkohol nasilają objawy choroby.

W USA (Michigan) przeprowadzono próby kliniczne terapii genowej dla tej choroby. Terapia genowa ex vivo polegała na wycięciu pacjentom niewielkiego fragmentu wątroby i wprowadzeniu in vitro do komórek wątroby (hepatocytów) za pomocą wektora retrowirusowego genu kodującego prawidłowy receptor dla LDL.

Tak zmodyfikowane komórki wątrobowe wprowadzano do żyły wrotnej pacjenta. U wszystkich pacjentów, którym podano ich zmodyfikowane hepatocyty doszło do ekspresji genu kodującego receptor dla LDL. Mimo tego obniżenie zawartości frakcji LDL u nich nie było znaczne (<20%) i długotrwałe. Być może próby zastosowania nowych rodzajów wektorów, dających wysoką i długotrwałą ekspresję genu terapeutycznego przyczynią się do opracowania skutecznej metody leczenia hipercholesterolemii rodzinnej.

1 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Mi stwierdzono 8lat temu hipercholesterolemie .Nik nie wiedział coi jest ponieważ kiedy wypijałem alkohol to dostawałem niedowład nóg.Poźniej paraliżowało mnie całego , leżałem jak roślina ,nie mogłem mówi ani się ruszać chociaż wszystko słyszałem i czułem.Pani Neurolog stwierdziła że to właśnie hipercholesterolemia.Czy to możliwość weprzy tej chorobie?

Polecane

Wrodzony brak kości piszczelowej (tibial hemimelia, TH)
Wrodzony brak kości piszczelowej (tibial hemimelia, TH) to wada rozwojowa...
Hemimelia promieniowa – przyczyny, objawy, leczenie, diagnostyka
Hemimelia promieniowa należy do grupy rzadkich chorób wrodzonych. Cechą charakterystyczną...
Mukopolisacharydoza – przyczyny, objawy, leczenie, diagnostyka
Mukopolisacharydoza jest dziedziną chorobą wrodzoną wiążącą się z nieprawidłowościami przemiany...
Amyloidoza – przyczyny, objawy, leczenie, diagnostyka
Amyloidoza należy do zespołu chorób, których cechą szczególną jest odkładanie...