Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – co wywołuje ten stan?

alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych to stan zapalny płuc i oskrzelików, który został wywołany przez stałą ekspozycję na alergeny znajdujące się w otoczeniu danej osoby, takie jak: rośliny, zwierzęta, bakterie, grzyby.  Badania RTG i tomografia komputerowa klatki piersiowej ujawniają zmiany chorobowe w postaci plam i guzków z cechami włóknienia płuc.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – przyczyny, co je wywołuje?

 • Klimatyzatory znajdujące się w biurach oraz mieszkaniach.
 • Zgniłe siano przechowywane przez rolników.
 • Woda w basenie, saunie.
 • Pióra i odchody niektórych ptaków: indyki, kaczki, gołębie, papugi.
 • Futra noszone przez osoby uczulone.
 • Środki ochrony roślin.
 • Chemikalia, farby.

Ciągłe przebywanie w środowisku, w którym występują powyższe alergeny powoduje uczulenie organizmu na te czynniki. Dodatkowo wystąpienie reakcji immunologicznej dającej niepożądane objawy. Najczęściej na alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych zapadają ludzie, których praca zawodowa naraża ich na stykanie się z niekorzystnym alergenem. Przykład hodowcy drobiu, zwierząt futerkowych oraz rolnicy. Także miłośnicy gołębi i papug przebywają w otoczeniu ptaków, których pióra i odchody mogą wywołać reakcję uczuleniową.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – objawy

Omawiana choroba występuje w trzech postaciach, przewlekłej, podostrej i ostrej. Związane jest to najczęściej z natężeniem występowania alergenów i czasem spędzanym przez chorego w ich otoczeniu.

 • Postać ostra – ekspozycja na alergeny wynosi do dziewięciu godzin. Osoba uczulona reaguje wysoką temperaturą, męczącym suchym kaszlem oraz dreszczami. Objawy takie mogą być mylone z początkami przeziębienia. Reakcja alergiczna powoduje uczucie duszności, zlewne poty oraz dolegliwości bólowe w obrębie mięśni. Ze strony przewodu pokarmowego pojawiają się nudności, rzadziej wymioty. Jeżeli chory będzie unikał kontaktu z alergenami przez 48 godzin, objawy powinny zniknąć. Symptomem utrzymującym się przez dłuższy czas jest osłabienie objawiające się szybkim męczeniem się. Podczas badania osłuchowego w okresie, gdy osoba chora styka się z czynnikami uczulającymi lekarz może zauważyć niepokojące odgłosy z płuc takie jak świszczenie i trzeszczenie.
 • Postać podostra – w przypadku, gdy ekspozycja na alergeny jest stała, ale nie zbyt silna ujawnia się właśnie taka postać alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Chory reaguje suchym kaszlem, który rzadko powoduje wykrztuszenie zalegającej wydzieliny, odczuwa problemy z oddychaniem objawiające się dusznością. Podobnie ja w ostrej postaci, podczas badania lekarskiego można stwierdzić nieprawidłowe odgłosy z płuc. Oprócz szybkiej męczliwości, może dojść niechęć do jedzenia i chudnięcie.
 • Postać przewlekła – powoduje ataki duszności, niedotlenienie organizmu i stałą niewydolność układu oddechowego. Podczas badania lekarz może wysłuchać trzeszczenie w płucach. Nie poddanie się specjalistycznemu leczeniu alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych może zakończyć się stałym uszkodzeniem płuc.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – diagnostyka

 • Każda diagnostyka rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego i ustalenia chorób dziedzicznych występujących w danej rodzinie, następne jest badanie osłuchowe pozwalające stwierdzić odgłosy pochodzące z płuc i oskrzeli.
 • Badania laboratoryjne krwi należą do podstawowej i wstępnej diagnostyki mogącej wskazywać na reumatoidalne zapalenie stawów, podwyższone parametry niektórych wskaźników wskazujące na toczący się w organizmie stan zapalny oraz niepokojące zbyt wysokie leukocyty.
 • Testy alergiczne w środowisku występowania alergenu, mogące wykazać powtórne wystąpienie objawów alergii.
 • Spirometria może wskazywać na niedobór tlenu we krwi, a także ograniczenie i zmniejszenie pojemności płuc.
 • RTG klatki piersiowej ukazujące zmiany drobnoplamiste lub guzkowe w obrębie płuc, widoczne w okresie ekspozycji na czynniki uczulające, po ich wyeliminowaniu takie objawy znikają.
 • Tomografia komputerowa to badanie o dużej wartości diagnostycznej ujawniające nawet najmniejsze zmiany w obrębie płuc, zwłóknienia, rzadko w przypadku tego schorzenia obserwuje się zbierający się płyn i rozedmę płuc.
 • Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe wykonywane jest podczas bronchoskopii w celu potwierdzenia limfocytozy.
 • Biopsja płuca – badanie ma na celu pobranie próbek tkanek do badania histopatologicznego, wykonywane jest w przypadku niejasnych wyników innych badań niedających jednoznacznej odpowiedzi.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – leczenie

W przypadku każdej alergii najskuteczniejszą metodą leczenia jest unikanie a najkorzystniej całkowite usunięcie z otoczenia czynników alergizujących, jednak w sytuacji, gdy nie ma takiej możliwości, należy podjąć inne działania ochronne.

Do takich zabiegów należy wietrzenie pomieszczeń, zakładanie masek zabezpieczających przed wdychaniem szkodliwych alergenów oraz pozbywanie się z otoczenia grzybów pleśniowych i zabezpieczania przed ich ponownym pojawieniem się. Lekarz decyduje o konieczności wdrożenia leczenia kortykosteroidami, ustala odpowiednią dla danego pacjenta dawkę, którą reguluje w miarę ustępowania objawów alergicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Pokrzywka fizykalna – czynniki wywołujące objawy pokrzywki fizykalnej
Pokrzywka fizykalna ujawnia się pod wpływem działania stymulatorów zewnętrznych wywołujących...
Pokrzywka dermograficzna – przyczyny, objawy, leczenie
Pokrzywka dermograficzna, to rodzaj alergii skórnej o bardzo charakterystycznych objawach....
Pokrzywka kontaktowa – przyczyny i objawy pokrzywki kontaktowej
Pokrzywka kontaktowa to jedna ze skórnych postaci alergii, występująca od...
Pokrzywka barwnikowa – wszystko o pokrzywce barwnikowej
Pokrzywka barwnikowa jest układową mastocytozą, czyli chorobą szpiku kostnego, polegającą...