Brodawczak odwrócony – przyczyny, objawy, leczenie, rozpoznanie

brodawczak odwrócony

Brodawczak odwrócony to nowotwór łagodny, który tworzy się w tylnej części jamy nosowej. W miarę jego rozwoju czasem może sięgać do zatok przynosowych lub nabłonka. Od czasu do czasu odwrócone brodawczaki mogą ulegać złośliwemu przekształceniu w agresywną formę raka zwaną rakiem płaskonabłonkowym. Brodawczak ma skłonność do inwazji na sąsiednie struktury, takie jak orbita i CNS, nawet w przypadku braku złośliwości.

Określenie brodawczak oznacza nowotwór z rozwojem nabłonka. Termin odwrócony pochodzi z charakterystycznej proliferacji metaplastycznego nabłonka powierzchniowego (oddechowego, przejściowego lub płaskiego) poprzez odwrócenie się do podłoża, co powoduje wzrost endofityczny, a nie egzofityczny. Kiedy występuje w nosie lub zatokach, może powodować objawy podobne do tych spowodowanych przez zapalenie zatok, takie jak przekrwienie nosa.

Brodawczak odwrócony przyczyny występowania

Etiologia brodawczaka odwróconego jest wciąż niejasna. Było wiele przyczyn sugerowanych, takich jak alergia, przewlekłe zapalenie zatok, infekcje wirusowe i zapalenie.  Alergia jest jednak mało prawdopodobna, ponieważ większość pacjentów nie ma historii alergicznej, a polipy związane z alergicznym nieżytem nosa zazwyczaj są dwustronne. Obecność zapalenia zatok jest bardziej związana z obturacyjnym charakterem choroby, a nie przyczyną. Objawy przewlekłego zakażeń zatok są zbyt częste, że mogą wystąpić w rzadkich przypadkach brodawek inwersyjnych.

Analiza histologiczna sugeruje, że powstawanie nowotworu może wystąpić poprzez stopniowe serie zdarzeń dyskretnych ocenianych według czterostopniowego systemu klasyfikacji histologicznej (stadium I i II, łagodnego guza, stadium III, dysplastycznego guza, stadium IV, raka). Określenie przyczyn obejmuje wirus brodawczaka ludzkiego, zmiany genu supresora guza oraz przewlekłe zapalenie. Narażenie zawodowe, pył i aerozole szkodliwe, są czynnikami mogącymi odgrywać ważną rolę w patogenezie brodawczaka odwróconego.

Objawy brodawczaka odwróconego mogą obejmować:

Ponieważ jama nosowa i zatoki są wypełnione powietrzem, nowotwory muszą osiągnąć znaczną wielkość, zanim wywołają objawy. Symptomy zwykle nie rozwijają się, jeśli w jamie zatokowej nie wystąpi stan zapalny lub guz wykracza poza granice zatoki, powodując objawy wtórne do inwazji sąsiednich struktur. Nowotwory wczesne mają tendencję do bezobjawowości, aż do inwazji na sąsiednie struktury, w których objawy mogą naśladować łagodne choroby.

Wczesne uszkodzenia są przypadkowo zdiagnozowane na badaniach radiologicznych podjętych w odniesieniu do innych chorób, na przykład zapalnych lub urazowych. Kiedy objawy występują, są niespecyficzne, naśladujące wiele bardziej łagodnych problemów, takich jak zapalenie zatok, ból głowy i ból zęba, i są ignorowane przez zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Czas pomiędzy początkiem objawów a rozpoznaniem raka wynosi od 6 do 12 miesięcy. Ograniczony dostęp anatomiczny zatok przynosowych utrudnia wczesną diagnozę. Z tych wszystkich powodów większość pacjentów ma zaawansowaną chorobę w momencie rozpoznania.

Typowe objawy brodawczaka odwróconego

  • Blokowane kanały nosowe, zwykle po jednej stronie
  • Krwawienie z nosa / wydzielina z nosa
  • Zakażenia sinusoidalne
  • Ból twarzy
  • Ból głowy
  • Utrata poczucia zapachu.

Lekarz może zdiagnozować brodawkę wsuwając do nosa elastyczną rurkę zwaną endoskopem. Bierze próbkę guza w celu potwierdzenia diagnozy i stwierdzenia, czy jest rakotwórcza. Można również wykonać skanowanie CT lub MRI w celu określenia rozmiaru guza.

Co to jest brodawczak odwrócony?

Brodawczak odwrócony to nowotwór nosa, który powstają w błonie śluzowej jamy nosowej i zatok przynosowych. Brodawczaki są łagodnymi nowotworami nabłonkowymi, które rosną na zewnątrz w palcowych projekcjach w nosie. W brodawkach odwróconych te projekcje rosną w kierunku do wewnątrz i do kości.

Te nowotwory są miejscowo agresywne, często powtarzane i mogą stać się złośliwe (nowotworowe). Rak płaskonabłonkowy jest najczęstszym nowotworem związanym z brodawkami inwertowanymi.

Rozpoznanie brodawek odwróconych

Większość brodawek odwróconych można znaleźć podczas fizycznej analizy jamy nosowej i zatokowej. Mają czerwonawo-szary wygląd i mogą krwawić po dotknięciu. Przegroda może być pochylona przez masę brodawczaka odwróconego. Obrzęk twarzy i wybrzuszenia oczu mogą towarzyszyć zmianom znacznie powiększonym.

Podczas badania lekarskiego lekarz najczęściej pyta o wszelkie objawy, które występują. Wykorzystuje on badania obrazowe i radiologiczne w celu zdiagnozowania brodawek odwróconych

Badania obrazowe ujawniają stopień, w jakim rozprzestrzeniły się brodawki obce i stopień zniszczenia kości. Preferowany jest MRI, ponieważ umożliwia lepsze odróżnienie brodawek inwersyjnych od innych rodzajów zmian. Biopsja jest konieczna do postawienia ostatecznej diagnozy.

Leczenie brodawek odwróconych

Chirurgia

Chirurgia jest podstawową metodą leczeniem brodawek odwróconych. Ze względu na wysoki odsetek nawrotów (40 do 80 procent), zaleca się wczesną, agresywną chirurgię w celu usunięcia brodawczaka.  Brodawczaki odwrócone zatok, jamy nosowej i podstawy czaszki można usunąć bezpośrednio za pomocą endoskopowego podejścia Endonasacal (EEA).

To najnowocześniejsze, minimalnie inwazyjne podejście umożliwia chirurgom dostęp do guza przez naturalny korytarz nosa, bez naciągania otwartego. Lekarze następnie usuwają brodawkę inwertowaną przez nos i jamę nosową. EEA oferuje korzyści, których nie można wyleczyć, nie zniekształcając i szybciej odzyskiwać. Podejścia endoskopowe, takie jak EEA mają dobre wskaźniki sukcesu w zapobieganiu nawrotom i lepszym efektom kosmetycznym niż tradycyjne podejście otwartego chirurgicznego.

Brodawczak odwrócony są resekcjonowany przez otolaryngologa za pośrednictwem minimalnie inwazyjnego podejścia zwanego Funkcjonalną Endoskopową Operacją Sinus (FESS). Większe nowotwory mogą wymagać połączenia podejścia między neurochirurgią a otolaryngologią, zwaną Expanded Endonasal Approach (EEA). W obu podejściach nie ma nacięć na skórze, a jest szybszy powrót do zdrowia niż przy otwartych metodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Małpia ospa — zakażenie, objawy choroby zakaźnej
Czym jest małpia ospa? Małpia ospa to rzadka choroba odzwierzęca,...
Gen ostatniej szansy – czym jest gen ostatniej szansy?
Gen ostatniej szansy to nic innego jak gen oporności na...
Różyczka bezobjawowa – przyczyny, objawy, leczenie, diagnostyka
Różyczka bezobjawowa występuje w około 20% do 50% zakażeń. W...
Lek na ebolę (ZMapp) – czy ZMapp działa skutecznie w leczeniu Eboli?
Lek na ebolę jest w trakcie opracowywania, ale nie został...