Opryszczkowe zapalenie mózgu – przyczyny, objawy, leczenie, diagnoza

opryszczkowe zapalenie mózgu

Opryszczkowe zapalenie mózgu (HSE) jest to ostra lub podostra choroba, która powoduje zarówno ogólne, jak i ogniskowe objawy dysfunkcji mózgu. Uważa się, że zakażenie mózgu następuje za pomocą bezpośredniego przenoszenia neuronów wirusa z obszaru obwodowego do mózgu za pośrednictwem nerwu trójdzielnego. Dokładna patogeneza jest niejasna, a czynniki wydzielające HSE są nieznane.

Niezależnie od tego, w jaki sposób HSV 1 uzyskuje dostęp do mózgu, w ostrej chorobie, uszkodzenie spowodowane infekcją wirusową i związanym z zapaleniem jest często ciężkie. Podczas wczesnego zakażenie wirus infekuje niektóre części mózgu.

Zwykle jest on początkowo obecny w części mózgu zwanej korygią limbiczną. Może następnie rozprzestrzeniać się na sąsiednie płaty czołowe i skroniowe mózgu. Następuje zniszczenie tkanki w tych obszarach wraz z obrzękiem mózgu. HSE zwykle rozwija się w ciągu kilku dni, ale, podobnie jak jakakolwiek inna infekcja wirusowa, zależnie od np. odporności pacjenta, choroba może mieć zmienny przebieg.

Zwykle rozpoczyna się objawami „grypopodobnymi”, a następnie pogorszeniem neurologicznym, które może obejmować zmiany osobowościowe i zachowania, drgawki, osłabienie i trudności w komunikacji. Jeśli opryszczkowe zapalenie mózgu jest nieleczone może prowadzić do postępującego upośledzenia świadomości, śpiączki i śmierci.

Opryszczkowe zapalenie mózgu – przyczyny

Opryszczkowe zapalenie mózgu jest powikłaniem zakażeń wirusem herpes simplex. W większości przypadków zaburzenie to wynika z wirusa opryszczki typu I (HSV-1). W rzadkich przypadkach, zwykle u noworodków, zaburzenie jest spowodowane przez wirus opryszczki zwykłej typu II (HSV-II). Zakażenie wirusem opryszczki to ostra choroba wirusowa zwykle rozprzestrzeniająca się od osoby na osobę.

Opryszczkowe zapalenie mózgu występuje rzadko w połączeniu z uszkodzeniami jamy ustnej lub narządów płciowych. Wirus opryszczki może być natychmiast aktywny lub pozostawać w ciele w stanie nieaktywnym (nieaktywnym lub utajonym). Objawy związane z zapaleniem mózgu typu herpes simplex mogą wystąpić z powodu degeneracji tkanki związanej z krwawieniem (martwica krwotoczna) płatu skroniowego półkuli mózgowej.

Opryszczkowe zapalenie mózgu – objawy

Pacjenci z opryszczkowym zapaleniem mózgu HSE mogą mieć złe samopoczucie, gorączkę, ból głowy i nudności, a następnie ostry lub podostry początek encefalopatii, której objawy obejmują letarg, zamieszanie i delirium. Jednakże żadne patognomoniczne wyniki kliniczne w sposób wiarygodny nie wyróżniają HSE od innych zaburzeń neurologicznych z podobnymi prezentacjami.

Najczęstszymi objawami opryszczkowego zapalenia mózgu są zwykle:

 • Gorączka (90%)
 • Ból głowy (81%)
 • Objawy psychiczne (71%)
 • Napady padaczkowe (67%)
 • Wymioty (46%)
 • Osłabienie (33%)
 • Utrata pamięci (24%)

Wstępna prezentacja może być łagodna lub nietypowa u pacjentów z obniżoną odpornością (np. u osób zakażonych HIV lub osób otrzymujących terapię steroidową).

Opryszczkowe zapalenie mózgu – diagnoza

Opryszczkowe zapalenie mózgu występuje, jako dwie różne jednostki:

 • U dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i u dorosłych HSE zwykle zlokalizowane są na płatach skroniowych i przednich, są spowodowane przez HSV-.1
 • U noworodków jednak uogólniony jest udział mózgu, a zwyczajową przyczyną jest HSV-2, który jest nabywany w chwili porodu.

Typowe wyniki prezentacji obejmują następujące objawy:

 • Zmiana świadomości (97%) ·Gorączka (92%)
 • Osłabienie (76%)
 • Ataksja (40%)
 • Ataki (38%): ognisko (28%), Uogólniony (10%)
 • Niedowład połowiczny (38%)
 • Uszkodzenia nerwów czaszkowych (32%)
 • Utrata pola widzenia (14%)
 • Obrzęk okrężnicy (14%).

Zarówno HSV-1, jak i HSV-2 mogą powodować zapalenie mózgu, pozorne zespoły psychiatryczne i łagodne nawracające zapalenie opon mózgowych. Rzadziej, HSV-1 może powodować zapalenie mózgu, a HSV-2 może powodować zapalenie rdzenia.

Opryszczkowe zapalenie mózgu – diagnostyka

Badania laboratoryjne:

Rutynowe badania laboratoryjne generalnie nie są pomocne w diagnozowaniu HSE, ale mogą świadczyć o infekcji lub wykryciu choroby nerek. Diagnozę można potwierdzić tylko za pomocą PCR lub biopsji mózgu.

 • Badania, które mogą być pomocne u pacjentów z podejrzeniem HSE obejmują: Serologiczna analiza krwi lub CSF: tylko diagnoza retrospektywna. Nie do ostrej diagnozy i zarządzania
  preparaty Tzancka dotyczące zmian skórnych: w celu potwierdzenia HSV u noworodków z HSE
 • Ilościowa ocena przeciwciał dooponowych: w celu potwierdzenia odpowiedzi na przeciwciała skierowane przeciwko CNS.

Testy obrazowe

 • MRI mózgu: preferowane badanie obrazowe
 • CT skanowania mózgu: mniej wrażliwy niż MRI
 • EEG: niska specyficzność (32%), ale 84% wrażliwość na nieprawidłowe wzorce w HSE

Procedury

 • Kłucie lędźwiowe w celu analizy CSF
 • Test PCR CSF dla HSV-1 i HSV-2: zasadniczo zastępują biopsję mózgu, jako kryterium diagnozowania.

Opryszczkowe zapalenie mózgu – leczenie

HSE jest głównie leczony przeciwwirusowo w postaci acyklowiru.

Leki stosowane w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu HSE:

 • Leki przeciwwirusowe (np. Acyklowir, famcyklowir), leki wybrane z HSE. Skrócenie przebiegu klinicznego, zapobieganie powikłaniom, zapobieganie rozwojowi opóźnień i kolejnych nawrotów, zmniejszenie przenoszenia oraz wyeliminowanie ustalonej latencji.
 • Leki przeciwdrgawkowe (np. Karbamazepina, fenytoina), aby jak najszybciej zakończyć aktywność napadów klinicznych i napadów elektrycznych oraz zapobiec nawrotowi.
 • Leki moczopędne (np. Furosemid, mannitol), aby zwiększyć ciśnienie wewnątrzczaszkowe w powikłaniach wynikających z HSE.

Opieka wspomagająca u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem mózgu obejmuje:

 • Drogi oddechowe, wspomaganie krążenia
 • Wsparcie żywieniowe i płynne
 • Monitorowanie wzrostu nacisku wewnątrzczaszkowego i napadów drgawkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Małpia ospa — zakażenie, objawy choroby zakaźnej
Czym jest małpia ospa? Małpia ospa to rzadka choroba odzwierzęca,...
Gen ostatniej szansy – czym jest gen ostatniej szansy?
Gen ostatniej szansy to nic innego jak gen oporności na...
Różyczka bezobjawowa – przyczyny, objawy, leczenie, diagnostyka
Różyczka bezobjawowa występuje w około 20% do 50% zakażeń. W...
Lek na ebolę (ZMapp) – czy ZMapp działa skutecznie w leczeniu Eboli?
Lek na ebolę jest w trakcie opracowywania, ale nie został...